محیط دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده

محیط: دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده کارخانه اخبار علمی و آموزشی

شروع کنفرانس مخالفان قطری در انگلیس و تاکید بر عوض کردن نظام

کنفرانس مخالفان دولت قطر امروز (پنجشنبه) در لندن کار خود را با حضور مخالفان قطری و سیاست‌مداران و افراد آکادمیک از کشورهای متفاوت شروع کرد. شروع کنفرانس مخالفان ..

ادامه مطلب

عمران خان به آزار جنسی زنان حزبش متهم شد

رهبر اپوزیسیون پاکستان به آزار جنسی یکی از زنان قانونگذار حزب خود متهم شده است و مجمع ملی این کشور تصمیم گرفته تا کمیته‌ای خاص را جهت بررسی این اتهام تشکی..

ادامه مطلب