محیط دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده

محیط: دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده کارخانه اخبار علمی و آموزشی

کاریکاتور ، درگیری تیم‌های لیگ جزیره در تعطیلات کریسمس

به گزارش ایلنا، شلوغی برنامه دیدارهای لیگ جزیره در تعطیلات کریسمس تبدیل به سوژه کارتونیست ها شده است است که یک نمونه از آن را می بیئید. درگیری تیم های ل..

ادامه مطلب