محیط دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده

محیط: دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده کارخانه اخبار علمی و آموزشی

استفاده از فناوری نانو جهت برطرف آلودگی یک دریاچه

یک شرکت در هند راهکاری مبتنی بر فناوری‌ نانو جهت حل مسئله آلودگی دریاچه بلاندور در این کشور ارائه کرده است که از کاتالیست‌ها جهت زدایش مواد سمی استفاد..

ادامه مطلب