محیط دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده

محیط: دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده کارخانه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز عکس خبری تصاویر ، رأی‌گیری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

مراکز اخذ رأی راس ساعت هشت صبح به وقت محلی به روی کردهای عراق جهت شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان باز شد و رای گیری تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه خواهد دا

تصاویر ، رأی‌گیری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

رأی گیری همه پرسی استقلال کردستان عراق/تصاویر

عبارات مهم : کردستان

مراکز اخذ رأی راس ساعت هشت صبح به وقت محلی به روی کردهای عراق جهت شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان باز شد و رای گیری تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه خواهد داشت. پنج میلیون و ۳۷۵ هزار فرد عضویت کننده می توانند در این همه پرسی شرکت کنند. انتظار می رود نتیجه های رسمی همه پرسی استقلال کردستان عراق روز سه شنبه اعلام شود.

تصاویر ، رأی‌گیری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

مراکز اخذ رأی راس ساعت هشت صبح به وقت محلی به روی کردهای عراق جهت شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان باز شد و رای گیری تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه خواهد دا

تصاویر ، رأی‌گیری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

مراکز اخذ رأی راس ساعت هشت صبح به وقت محلی به روی کردهای عراق جهت شرکت در همه پرسی استقلال اقلیم کردستان باز شد و رای گیری تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه خواهد دا

تصاویر ، رأی‌گیری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: کردستان | استقلال | عکس خبری

تصاویر ، رأی‌گیری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

تصاویر ، رأی‌گیری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs