محیط دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده

محیط: دریاچه آلودگی دریاچه فناوری استفاده کارخانه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی امروز زمین و خورشید از هم دورند / کارشناس نجوم

کارشناس نجوم از بیشترین فاصله زمین از خورشید در طول سال خبر داد و گفت: این اتفاق، امروز جمعه، پانزدهم تیرماه رخ می دهد و فاصله آنها به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد

امروز زمین و خورشید از هم دورند / کارشناس نجوم

کارشناس نجوم: امروز زمین و خورشید از هم دورند

عبارات مهم : میلیون

کارشناس نجوم از بیشترین فاصله زمین از خورشید در طول سال خبر داد و گفت: این اتفاق، امروز جمعه، پانزدهم تیرماه رخ می دهد و فاصله آنها به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد.

علی آزادگان در گفتگو با مهر در خصوص فاصله زمین با خورشید گفت: امروز جمعه پانزدهم تیرماه، زمین به بیشترین فاصله خود از خورشید در طول سال ۱۳۹۷ می رسد.

امروز زمین و خورشید از هم دورند / کارشناس نجوم

این کارشناس نجوم خاطر نشان کرد: مدار زمین به دور خورشید به شکل بیضی است که البته این بیضی کشیده نیست و خیلی به دایره نزدیک است.

به گفته آزادگان، میانگین فاصله زمین از خورشید ۱۵۰ میلیون کیلومتر هست. این عدد در کمترین فاصله به ۱۴۷ میلیون کیلومتر و در بیشترین فاصله به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد.

کارشناس نجوم از بیشترین فاصله زمین از خورشید در طول سال خبر داد و گفت: این اتفاق، امروز جمعه، پانزدهم تیرماه رخ می دهد و فاصله آنها به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد

وی با بیان اینکه امروز زمین در اوج مداری قرار می گیرد، عنوان کرد: هنگامی که که زمین در کمترین فاصله از خورشید است در حضیض مداری (پایین تری نقطه مداری)، و زمانی که در بیشترین فاصله است در اوج مداری قرار دارد.

زمین در اوج و حضیض مداری

این کارشناس نجوم اظهار کرد: جمعه ۱۵ تیرماه ساعت ۲۱ و ۱۶ دقیقه زمین به اوج مداری می رسد و فاصله مرکز زمین از مرکز خورشید برابر با ۱۵۲،۰۹۵،۵۶۶ کیلومتر خواهد شد. دور بودن خورشید موجب می شود اندازه ظاهری قرص خورشید هم در این روز به کمترین مقدار خود برسد.

امروز زمین و خورشید از هم دورند / کارشناس نجوم

وی ادامه داد: این عنوان نشان می دهد که علی رغم تصور عمومی، که انگار خورشید به زمین نزدیک است ولی اینگونه نیست و زمین در تابستان به خورشید نزدیکتر نیست و علت گرم بودن تابستان میل به محوری زمین هست. این میل به محور زمین موجب می شود که در تابستانها خورشید عمود بر سطح زمین در نیمکره شمالی و مایل بر سطح زمین در نیمکره جنوبی بتابد.

به گفته وی، این عمود تابیدن خورشید باعث می شود که حداکثر انرژی خورشید به وسیله سطح زمین جذب شود و فصل تابستان بوجود آید.

کارشناس نجوم از بیشترین فاصله زمین از خورشید در طول سال خبر داد و گفت: این اتفاق، امروز جمعه، پانزدهم تیرماه رخ می دهد و فاصله آنها به ۱۵۲ میلیون کیلومتر می رسد

واژه های کلیدی: میلیون | خورشید | تابستان | تابستان | اخبار علمی و آموزشی

امروز زمین و خورشید از هم دورند / کارشناس نجوم

امروز زمین و خورشید از هم دورند / کارشناس نجوم

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs